INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: tel. 801 626 666; e-mail bok@infor.pl


Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują kolejne zmiany, wprowadzone w wydanym
w 2010 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji budżetowej, obejmującą wszystkie zmiany dotychczas wprowadzone w ww. rozporządzeniu.

Książka zawiera:

  • klasyfikację części budżetowych,
  • klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz z objaśnieniami,
  • komentarze eksperta - wskazówki dotyczące stosowania podziałek
    w praktyce
    ,
  • terminy - do kiedy lub od kiedy obowiązuje dana podziałka,
  • pisma i interpretacje Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, regionalnych izb obrachunkowych przyporządkowane do poszczególnych podziałek.

Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień jednostkom sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej, w prawidłowym ustalaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jednostek, a dołączona płyta CD ułatwi sprawne odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Zamawiam publikację:  
Klasyfikacja budżetowa 2015 + płyta CD
w cenie 159 zł (w tym 23% VAT)
Zamawiam:
Dane zamawiającego:
* pola wymagane do wysłania formularza
Imię i nazwisko *
Ulica i numer*
Miejscowość*
Kod pocztowy*  przykład: 00-950
e-mail*
 

Podaj dane do faktury - rozwiń ▼

Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomoca środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujacych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
Wycofanie akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej na adres: efaktura@infor.pl. (więcej o e-fakturze)

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn.zam.) jest INFOR PL S.A. z siedziba ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Panstwa dane osobowe będą przetwarzane przez INFOR PL S.A., w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy kapitalowej INFOR oraz na potrzeby dzialan marketingowych podejmowanych przez spólki z Grupy kapitalowej INFOR, , samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostepnione zarówno spółkom z grupy kapitałowej INFOR, jak i podmiotom współpracujacym lub uprawnionym organom. INFOR PL S.A. zapewniają realizacje uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przez Grupę kapitałową INFOR PL rozumiemy spółki powiazane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują sie na stronie http://holding.infor.pl/
© INFOR PL S.A. | Konto: BRE 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007